Nordlandet barneskole 2014-15.              
        Angvikenga
        6516  Kristiansund
        Tlf.              71 57 58 50
        Faks:           71 57 58 51
        Tlf. SFO        71 57 58 70.
        E-post:       
harald.most@kristiansund.kommune.no

1.tr.
 

2.tr.
 

3.tr.
 

4.tr.
 

5.tr.
 

6.tr.
 

7.tr.

 Kontakt oss.
 Elevrådet. 
 Søknad om fridager for elever.
 Råd og utvalg.
 FAU.
 Lån av lavvoer.
 Skolerute 2014-17.
 Svømming 2014-15.
 SFO.
 Helsesøster.  Skolehelseteam.  SamBa.
 Logoped.
 Kristiansund kommune.
Våre Internettregler.
Nordlandet school  (eng.).
Infohefte 2013 - 14
Kompetansemål.
Skolens planer, retningslinjer mm.
Rettigheter og plikter i skolen.
Trivselsregler.
Tidligere skoleår:
2004-05     2005-06    2006-07
2007-08     2008-09
    2009-10    
2010-11     2011-12    2012-13

2013-14
Diverse spill og skoleprogram. 
 
 
 
   
   Les e-post:
   Neas.no/nktv.no
   Hotmail
   Mac.com
   Online.no
   Skolepost
   Start.no
   Yahoo.com

 
   Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  
www.116111.no
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Skolens offisielle hjemmeside er på
http://nordlandetbarneskole.no

Pålogging fronter:
https://fronter.com/orkide

Til læreren. Viktig påloggingsinfo:
Adresser i forb. med Fronter etc.

Nyttige adresser om digital dømmekraft:
Trygg bruk av data.

 

God sommer.
Fredag 19. juni er siste skoledag for elevene dette skoleåret. Nordlandet barneskole ønsker alle sine elever, foresatte og samarbeidspartere en riktig god sommer. Elevene begynner nytt skoleår torsdag 17. august

Skoleruta finner dere her på http://www.kristiansund.kommune.no/ (16.06.15)

     
 

Plan for “annerledesuka” 18. mai - 21. mai 2015.
Årets annerledesuke nærmer seg og elever og lærere gleder seg. I år er det Friluftslivets år. Vi planlegger derfor flest utendørsaktiviteter i løpet av uka. Se plan for uka.  (13.05.82)

 

SFO
Påmelding til SFO sommeren 2015 i perioden 22.06.15 til 11.08.15 finner du her. (27.04.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 08.04.15. (21.01.15)
Lavvoer.
FAU kjøpte i fjor 2 stk. lavvoer som  kan lånes ut til skolen og klassene.
Se info fra FAU her. Adresse til lånesiden ligger i 6 linje i kolonnen til venstre.
Lavvoene har allerede begynt å bli tinget fram mot sommeren. (16.04.15)
 
Ørnereiret.
TK har rigget til for direkte visning av aktiviteten i et ørnereir på Smøla.
Følg med her. (03.03.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 25.02.15. (27.02.15)
Folkehelseinstituttet.
Nyhetsbrev fra Folkehelseinstituttet.

http://www.fhi.no/  får du bl.a. nyheter om flått og flåttbårne infeksjoner, lus, samt skadedyr.(11.03.15)
 
Fronter.
Foresatte kan nå bruke ID-porten for å logge inn på Fronter. Dere slipper dermed å forholde dere til et eget brukernavn og passord til dette formålet. Se mer om dette her. (23.02.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 14.01.15. (26.01.15)
Grøtfesten 2014.
Her er bilder fra grøtfesten i "Grani" på småtrinnet onsdag 10. desember 2014. (15.12.14)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 11.11.14. (01.12.14)
Øving til samlingsstund.
Her er et bilde hvor alle elevene fra 5.trinnet er samlet i forb. med øving til samlingsstund i uke 48. (01.12.14)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 16.10.14.  (27.10.14)
Informasjon til foreldre om spesialundervisning.
Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt "Spesialundervisning på fem minutter". Her får foreldre en rask innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av skolen og hva de selv kan gjøre. (27.10.14)
Skolestart.
Skolen starter mandag 18.08.14 kl. 08.30 for elevene i 2. - 7. trinnet og kl. 09.30 for elevene som skal starte i 1. trinnet.
Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.
Her er skoleruta dette skoleåret.
Her er oversikt over fag og timefordelingen. (12.08.14)
 
Helsesøster/skolehelseteam.
Tider for møtetidspunkt og andre opplysninger i tjenesten finner du her. (12.08.14)
Sikring av barn i bil.
Her er tilsendt informasjon fra Statens vegvesen vedr. sikring av skolebarn i bil. (12.08.14)
Leksehjelp.
Skoleåret 2014-2015 blir det gitt tilbud om leksehjelp til alle elever på 1.-4. årstrinn. Mer informasjon og påmelding her. (12.08.14)

  Forrige side/tidligere pekere.