Nordlandet barneskole 2013-14.              
        Angvikenga
        6516  Kristiansund
        Tlf.              71 57 58 50
        Faks:           71 57 58 51
        Tlf. SFO        71 57 58 70.
        E-post:       
harald.most@kristiansund.kommune.no

1.tr.
 

2.tr.
 

3.tr.
 

4.tr.
 

5.tr.
 

6.tr.
 

7.tr.

 Kontakt oss.
 Elevrådet. 
 Søknad om fridager for elever.
 Råd og utvalg.
 FAU.
 Lån av lavvoer.
 Skolerute 2013-14.         Skolerute 2014-17.
 Svømming 2013-14.
 SFO.
 Helsesøster.  Skolehelseteam.  SamBa.
 Logoped.
 Kristiansund kommune.
Våre Internettregler.
Nordlandet school  (eng.).
Infohefte 2013 - 14
Kompetansemål.
Skolens planer, retningslinjer mm.
Rettigheter og plikter i skolen.
Trivselsregler.
Tidligere skoleår:
2004-05     2005-06    2006-07
2007-08     2008-09
    2009-10    
2010-11     2011-12    2012-13
Diverse spill og skoleprogram. 
 
 
 
   
   Les e-post:
   Neas.no/nktv.no
   Hotmail
   Mac.com
   Online.no
   Skolepost
   Start.no
   Yahoo.com

 
   Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  
www.116111.no
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Skolens offisielle hjemmeside er på
http://nordlandetbarneskole.no

Pålogging fronter:
https://fronter.com/orkide

Til læreren. Viktig påloggingsinfo:
Adresser i forb. med Fronter etc.

Nyttige adresser om digital dømmekraft:
Trygg bruk av data.

 

Lavvoene.
I 6. linje til venstre står det link til informasjon om lån av skolens lavvoer.
Det er i ettertid også kjøpt inn 2 bunnduker som kan benyttes sammen med lavvoene. Husk å ta med dem! (10.06.14)
Ekskursjon.
7. trinnet har vært på ekskursjon i Skjerva. Se bildene. (23.05.14)
Politiets idrettsdag.
Her er noen bilder fra politiets idrettsdag på Atlanten i uke 20. (19.05.14)
Prøvetog.
Prøvetoget blir torsdag 15. mai. Vi stiller opp klokken 11.30. Vi skal være på Bergan klokken 12.00. Elevene må huske å ta med seg flagg. (06.05.14)

Her er 2 bilder fra prøvetoget. (19.05.14)
 
SFO
Påmelding til SFO sommeren 2014 i perioden 23.06.14 til 12.08.14 finner du her. (06.05.14)
FAU
Her er referat fra siste møte i FAU 09.04.14.  (30.04.14)
SFO
Her er SFO's aktivitetsplan fram til sommeren 2014. (28.04.14)
FUG
www.fug.no er det  mange god råd til foreldre.

      Foreldre som tar verv på skolen trenger ofte veiledning for å gjøre en god jobb.
Det er skolen som skal gi denne opplæringen, men vi i FUG kan bistå.
Her er våre tips for skolering av FAU-representanter
Se lysarkene i høyremargen på http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.144621.no.html, .  (03.03.14)

Håndballturnering.
Bilde av 7. trinnet på håndballturnering i uke 6. (12.02.14)
Lavvoer.
FAU har gått til innkjøp av 2 stk. lavvoer som nå kan lånes ut til skolen og klassene.
Se info fra FAU her. Adresse til lånesiden ligger i 6 linje i kolonnen til venstre. (04.02.14)
 
Grøtfest.
I desember hadde småskolen grøtfest i "Grani". Se bildene. (13.01.14)
Nissefest.
18. desember hadde vi nissefest. Se bildene. (07.01.14)
Samtalegrupper.
Skolehelsetjenesten starter samtalegrupper for barn i 3. trinn med 2 hjem. Les mer om det her.
Ta kontakt med lærer eller helsesøster (se over) hvis du ønsker at barnet ditt skal delta. (27.11.13)

Lavvoer.
FAU har gått til innkjøp av 2 stk. lavvoer som nå kan lånes ut til skolen og klassene.
Se info fra FAU her. (11.11.13)

 

Turdag.
3. oktober hadde skolen turdag. Her er bilde fra 7. trinnet på turdagen hvor de gjestet Kvernberget. (14.10.13)
Leirskole.
Her er noen bilder fra leirskoleoppholdet for 7. trinnet på Solhøgda i uke 36. (24.09.13)
Kultursekken.
Her er informasjon om kultursekken i Møre og Romsdal. (24.09.13)
"Katta i sekken"
Her følger bilder av forestillingen "katta i sekken"
framvist for 1. og 2. trinnet ved skolen 17.09.13 (17.09.12)
Nysgjerrigper.
Fra Nysgjerrigper har vi fått en oppfordring til å bruke
Nysgjerrigperbladet og Lesekroken for å trene på strategisk lesing av fagtekster. De har nå lagt ut to nye utgaver av Lesekroken med oppgaver til artikler i Nysgjerrigper nr. 3-13. Undervisningsoppleggene og artiklene kan lastes ned fra deres nettsider på www.nysgjerrigper.no/lesekroken (26.08.13)
Info fra NEAS.
Fra NEAS har vi fått informasjon om at de har bedt entreprenørene om å vise ekstra hensyn nå ved skolestart.  For vår skole gjelder  dette:
* I Tunellgata. Her blir nedre del snart fylt igjen og skal fungere som omkjøring fra Dalegata.
* Ved Bassenggata og Nordlandet trafo.
* Snart oppstart ved Vikansvingen og oppover Råket.
Se http://neasnett.no/kart  (26.08.13)
 
Gå til skolen - dagen.
Torsdag 5. september arrangerer Miljøagentene Gå til skolen-dagen. Sammen med elever, skoler og politikere ønsker vi å sette fokus på hvor viktig det er at alle barn har en trygg og god skolevei.
Miljøagentene inviterer derfor alle elever til å bli med på Gå til skolen-dagen. Samtidig krever vi at politikerne sikrer en trygg og miljøvennlig skolevei. Allerede har flere 100 skoler meldt seg på, men det er ikke for sent. Vi vil vise at mange ønsker å gå til skolen.
Du kan melde på din skole på miljoagentene.no/gatilskolen. Der finner du også mer informasjon. Her er plakaten. (26.08.13)

 

Skolestart.
Skolen starter mandag 19.08.13 kl. 08.30 for elevene i 2. - 7. trinnet og kl. 09.30 for elevene som skal starte i 1. trinnet.
Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.
Her er skoleruta dette skoleåret. (12.08.13)

  Forrige side/tidligere pekere.