Nordlandet barneskole 2014-15.              
        Angvikenga
        6516  Kristiansund
        Tlf.              71 57 58 50
        Faks:           71 57 58 51
        Tlf. SFO        71 57 58 70.
        E-post:       
harald.most@kristiansund.kommune.no

1.tr.
 

2.tr.
 

3.tr.
 

4.tr.
 

5.tr.
 

6.tr.
 

7.tr.

 Kontakt oss.
 Elevrådet. 
 Søknad om fridager for elever.
 Råd og utvalg.
 FAU.
 Lån av lavvoer.
 Skolerute 2014-17.
 Svømming 2014-15.
 SFO.
 Helsesøster.  Skolehelseteam.  SamBa.
 Logoped.
 Kristiansund kommune.
Våre Internettregler.
Nordlandet school  (eng.).
Infohefte 2013 - 14
Kompetansemål.
Skolens planer, retningslinjer mm.
Rettigheter og plikter i skolen.
Trivselsregler.
Tidligere skoleår:
2004-05     2005-06    2006-07
2007-08     2008-09
    2009-10    
2010-11     2011-12    2012-13

2013-14
Diverse spill og skoleprogram. 
 
 
 
   
   Les e-post:
   Neas.no/nktv.no
   Hotmail
   Mac.com
   Online.no
   Skolepost
   Start.no
   Yahoo.com

 
   Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  
www.116111.no
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Skolens offisielle hjemmeside er på
http://nordlandetbarneskole.no

Pålogging fronter:
https://fronter.com/orkide

Til læreren. Viktig påloggingsinfo:
Adresser i forb. med Fronter etc.

Nyttige adresser om digital dømmekraft:
Trygg bruk av data.

 

Plan for “annerledesuka” 18. mai - 21. mai 2015.
Årets annerledesuke nærmer seg og elever og lærere gleder seg. I år er det Friluftslivets år. Vi planlegger derfor flest utendørsaktiviteter i løpet av uka. Se plan for uka.  (13.05.82)

 

SFO
Påmelding til SFO sommeren 2015 i perioden 22.06.15 til 11.08.15 finner du her. (27.04.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 08.04.15. (21.01.15)
Lavvoer.
FAU kjøpte i fjor 2 stk. lavvoer som  kan lånes ut til skolen og klassene.
Se info fra FAU her. Adresse til lånesiden ligger i 6 linje i kolonnen til venstre.
Lavvoene har allerede begynt å bli tinget fram mot sommeren. (16.04.15)
 
Ørnereiret.
TK har rigget til for direkte visning av aktiviteten i et ørnereir på Smøla.
Følg med her. (03.03.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 25.02.15. (27.02.15)
Folkehelseinstituttet.
Nyhetsbrev fra Folkehelseinstituttet.

http://www.fhi.no/  får du bl.a. nyheter om flått og flåttbårne infeksjoner, lus, samt skadedyr.(11.03.15)
 
Fronter.
Foresatte kan nå bruke ID-porten for å logge inn på Fronter. Dere slipper dermed å forholde dere til et eget brukernavn og passord til dette formålet. Se mer om dette her. (23.02.15)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 14.01.15. (26.01.15)
Grøtfesten 2014.
Her er bilder fra grøtfesten i "Grani" på småtrinnet onsdag 10. desember 2014. (15.12.14)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 11.11.14. (01.12.14)
Øving til samlingsstund.
Her er et bilde hvor alle elevene fra 5.trinnet er samlet i forb. med øving til samlingsstund i uke 48. (01.12.14)
Referat fra møte i FAU.
Her er referat fra møtet i FAU 16.10.14.  (27.10.14)
Informasjon til foreldre om spesialundervisning.
Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt "Spesialundervisning på fem minutter". Her får foreldre en rask innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av skolen og hva de selv kan gjøre. (27.10.14)
Skolestart.
Skolen starter mandag 18.08.14 kl. 08.30 for elevene i 2. - 7. trinnet og kl. 09.30 for elevene som skal starte i 1. trinnet.
Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.
Her er skoleruta dette skoleåret.
Her er oversikt over fag og timefordelingen. (12.08.14)
 
Helsesøster/skolehelseteam.
Tider for møtetidspunkt og andre opplysninger i tjenesten finner du her. (12.08.14)
Sikring av barn i bil.
Her er tilsendt informasjon fra Statens vegvesen vedr. sikring av skolebarn i bil. (12.08.14)
Leksehjelp.
Skoleåret 2014-2015 blir det gitt tilbud om leksehjelp til alle elever på 1.-4. årstrinn. Mer informasjon og påmelding her. (12.08.14)

  Forrige side/tidligere pekere.